Διατροφή και Υπέρταση

  • Διατροφή και Υπέρταση

Υπέρταση; Υπάρχει μια Δόση Ελπίδας για την Υψηλή Αρτηριακή Πίεση!

Η υπέρταση δεν σχετίζεται μόνο με την πρόσληψη αλατιού Για χρόνια, η μάχη για την υπέρταση σήμαινε να πετάξουμε την…

11 years ago