Δείκτης Μάζας Σώματος – ΔΜΣ (BMI)

Ο ΔΜΣ είναι ένας όρος που δεν είναι γνωστός σε όλους. Είναι η συντόμευση για τον “Δείκτη Μάζας Σώματος”. Πλησιάζει ένα πρότυπο, και είναι η κοινή επιλογή για τους παθολόγους και για την έρευνα σχετικά με την παχυσαρκία.

Με έναν μαθηματικό τύπο, ο ΔΜΣ χρησιμοποιεί το ύψος και το βάρος ενός ατόμου.

Ο Δείκτης Μάζας Σώματός σας είναι ίσος με το βάρος σας σε χιλιόγραμμα διαιρούμενο με το τετράγωνο του ύψους σας στο. Εκφράζεται ως ΔΜΣ=kg/m2.

Στον παρακάτω πίνακα, οι κίνδυνοι των παθήσεων που συνδέονται με τα υπέρβαρα ή παχύσαρκα άτομα παρατίθενται βασισμένοι στο ΔΜΣ και στην περίμετρο της μέσης των γυναικών και ανδρών.

Για την ευκολία σας, χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή κάτω από το πίνακα για το ΔΜΣ σας.

ΔΜΣ
ΚατάστασηΠερίμετρο μέσης λιγότερη ή ίση των
101 cm (άνδρες) ή
89 cm (γυναίκες)
Περίμετρο μέσης μεγαλύτερη των
101 cm (άνδρες) ή
89 cm (γυναίκες)
18.5 ή λιγότεροΛιποβαρής--
18.5 - 24.9Ιδανικό βάρος--
25.0 - 29.9ΥπέρβαροςΑυξημένοιΥψηλοί
30.0 - 34.9
ΠαχυσαρκίαΥψηλοίΠολύ Υψηλοί
35.0 - 39.9ΠαχυσαρκίαΠολύ ΥψηλοίΠολύ Υψηλοί
40 ή μεγαλύτεροΥπερβολική ΠαχυσαρκίαΥπερβολικοί ΥψηλοίΥπερβολικοί Υψηλοί

Υπολογιστής Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)

Ύψος
cm.
Παρακαλώ εισάγετε τιμή μεταξύ 125 και 225.
Βάρος
kg.
Παρακαλώ εισάγετε τιμή μεταξύ 10.0 και 500.0 (ένα δεκαδικό ψηφίο).
Ύψος
Βάρος
Υπολογισμός ΔΜΣ
Χρησιμοποιήστε αυτόν τον υπολογιστή για να ελέγξετε το δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) του παιδιού σας, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τον προσδιορισμό της κατηγορίας βάρους του..

Υπολογιστής ΔΜΣ (Δείκτη Μάζας Σώματος)
Επιλέξτε φύλο
Υλικία
έτος
μήνα
Εισάγετε τιμή μεταξύ 0 και 19 ετών.
Ύψος
cm.
Παρακαλώ εισάγετε τιμή μεταξύ 40 και 225.
Βάρος
kg.
Παρακαλώ εισάγετε τιμή μεταξύ 10.0 και 250.0 (ένα δεκαδικό ψηφίο).
Ύψος
Βάρος
Υπολογισμός ΔΜΣ
Χρησιμοποιήστε αυτόν τον υπολογιστή για να ελέγξετε το δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) του παιδιού σας, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τον προσδιορισμό της κατηγορίας βάρους του.

Παρακάτω υπάρχουν δύο πίνακες για την καθημερινή μέτρηση κατανάλωσης θερμίδων.

Ο πρώτος πίνακας υπολογίζει τις θερμίδες που καταναλώνουν καθημερινά οι άντρες, ενώ ο δεύτερος τις θερμίδες που καταναλώνουν καθημερινά οι γυναίκες.

Σε κάθε στήλη καταμέτρησης θερμίδων υπάρχει ένα κατώτατο όριο που σχετίζεται με άτομα με παθητικό τρόπο ζωής και ένα ανώτατο όριο που αναφέρεται σε άτομα με κλιμακούμενη φυσική δραστηριότητα και άθληση.

Χρησιμοποιήστε τα αυτά ως οδηγό για να ρυθμίσετε τις θερμίδες που πρέπει να καταναλώσετε για να φτάσετε στα επιθυμητά κιλά. Είναι πολύ απλό. Βρείτε την στήλη που ανήκετε ανάλογα με τον τρόπο ζωής σας. Καταναλώστε λιγότερες θερμίδες από αυτές που σας αντιστοιχούν και θα αρχίσετε να χάνετε κιλά. Είναι πολύ απλό, όσο οι θερμίδες που καταναλώνεστε είναι λιγότερες από αυτές που καίτε, τότε θα αρχίσετε να χάνετε βάρος.

Πίνακας Καθημερινής Κατανάλωσης Θερμίδων για Άνδρες

ΥΨΟΣ (cm)

Τύπος Σώματος

Τύπος Σώματος

Τύπος Σώματος

Μικρός

Μεσαίος

Μεγάλος

παθητικός-δραστήριος

παθητικός-δραστήριος

παθητικός-δραστήριος

155

1427-1784

1542-1928

1652-2065

157

1471-1839

1580-1975

1695-2119

160

1516-1894

1619-2024

1741-2176

162

1561-1951

1660-2075

1787-2234

165

1606-2008

1704-2129

1834-2293

167

1653-2066

1749-2186

1883-2354

170

1700-2125

1796-2245

1933-2417

172

1748-2185

1845-2306

1985-2481

175

1796-2245

1895-2369

2037-2547

177

1845-2306

1948-2435

2091-2614

180

1895-2368

2003-2503

2146-2683

183

1945-2431

2059-2574

2203-2753

185

1996-2495

2118-2647

2260-2825

188

2047-2559

2178-2723

2319-2899

190

2099-2624

2240-2800

2379-2974

194

2152-2690

2304-2881

2441-3051

Πίνακας Καθημερινής Κατανάλωσης Θερμίδων για Γυναίκες

ΥΨΟΣ (cm)

Τύπος Σώματος

Τύπος Σώματος

Τύπος Σώματος

Μικρός

Μεσαίος

Μεγάλος

παθητική-δραστήρια

παθητική-δραστήρια

παθητική-δραστήρια

142

1171-1464

1244-1555

1365-1707

144

1202-1502

1281-1601

1401-1752

147

1234-1542

1319-1649

1439-1798

149

1269-1586

1358-1698

1478-1847

152

1305-1631

1399-1749

1518-1898

155

1344-1680

1441-1801

1560-1950

157

1384-1730

1484-1855

1604-2005

160

1427-1784

1528-1910

1649-2061

162

1472-1840

1574-1967

1695-2119

165

1518-1898

1620-2025

1744-2180

167

1567-1959

1668-2085

1793-2242

170

1618-2023

1718-2147

1845-2306

172

1671-2089

1768-2210

1897-2372

175

1726-2157

1820-2275

1952-2440

177

1783-2228

1873-2341

2008-2510

180

1842-2302

1927-2409

2065-2582

183

1903-2378

1982-2478

2124-2655

Πλεονεκτήματα και περιορισμοί του ΔΜΣ

Το κύριο πλεονέκτημα του ΔΜΣ ως δείκτης του λίπους του σώματος είναι ότι:

  • ο ΔΜΣ είναι εύκολο να υπολογιστεί. Χρειάζονται μόνο δύο παράμετροι, το ύψος και το βάρος και μπορεί να υπολογιστεί από όλους τους ανθρώπους.
  • καθώς είναι αποδεκτό μέσο μέτρησης του σωματικού λίπους κάθε άτομο μπορεί να συγκρίνει την κατάσταση της υγείας του με τους υπόλοιπους.

Οι περιορισμοί του ΔΜΣ είναι ότι:

  • ο ΔΜΣ δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα στο λίπος και στους μύες. Έτσι κάποιο άτομο που ασχολείται με το body building μπορεί να θεωρηθεί παχύσαρκο σύμφωνα με τον ΔΜΣ
  • η ηλικία και το φύλο δεν υπολογίζονται στο ΔΜΣ. Έτσι η ανάλυση του ΔΜΣ ποικίλει εάν υπολογιστούν και αυτοί οι παράμετροι.

Αν και καμία διαδικτυακή μέθοδος δεν μπορεί να σας δώσει ακριβή αποτελέσματα για το σωματικό σας λίπος, η μέτρηση της περιφέρειας της μέσης σας μπορεί να σας δώσει όσο το δυνατόν καλύτερες προβλέψεις. Χρησιμοποιήστε τον μετρητή θερμίδων για να υπολογίσετε το ποσοστό επί της εκατό του σωματικού σας λίπους. Επίσης υπολογίζει τις θερμίδες που χρειάζεστε σε καθημερινή βάση.

Δείκτης Μάζας Σώματος – ΔΜΣ (BMI) was last modified: by