Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται για εσάς

Το e-diatrofi κατανοεί ποσό σημαντική είναι η διακριτική διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες του δικτυακού μας τόπου. Στη βάση αυτή το e-diatrofi δεσμεύεται να προστατεύσει κάθε προσωπική πληροφορία σχετικά με την υγεία σας.

Για κάθε αλλαγή του τρόπου διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών που επιβάλλεται είτε από το νόμο είτε από νέες καταστάσεις θα πληροφορούμε τους χρήστες του e-diatrofi, ζητώντας ταυτόχρονα τη συγκατάθεση χρήσης με το νέο τρόπο των πληροφοριών που έχουν δοθεί πριν την αλλαγή αυτή.

Από τους χρήστες οι οποίοι εγγράφονται ως μέλη στο e-diatrofi (είτε επαγγελματίες του χώρου είτε απλοί χρήστες) ζητούνται πληροφορίες ταυτότητας, όπως όνομα, φύλο, πληροφορίες επικοινωνίας και άλλες πληροφορίες ταυτότητας. Στη φόρμα εγγραφής αναφέρονται με σαφή τρόπο ποιες πληροφορίες είναι απαραίτητες και ποιες είναι προαιρετικές (οι τελευταίες δίνονται κατά την κρίση σας). Επιλέγετε επίσης αν θέλετε να σας αποστέλλονται πληροφορίες ή όχι. Το e-diatrofi ζητά επίσης τη συγκατάθεση των χρηστών πριν συγκεντρώσει πληροφορίες που αφορούν την ταυτότητά τους.

Σε κάποιες σελίδες του e-diatrofi προσφέρουμε υπηρεσίες υγείας που ζητούν να δώσετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες. Κάποιες από τις πληροφορίες αυτές μπορεί να αποθηκευτούν στα αρχεία του e-diatrofi για μελλοντική χρήση, ενώ κάποιες άλλες δεν αποθηκεύονται. Πάντως σε κάθε περίπτωση γίνεται σαφές αν οι προσωπικές πληροφορίες που δίνονται από σας αποθηκεύονται ή όχι.
Ερωτήσεις για τα προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε στείλτε e-mail στη διεύθυνση info (at) e-diatrofi.org

Χρήση πληροφοριών για στατιστικά δεδομένα

Το e-diatrofi συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες του με σκοπό να εξελίξει και να βελτιώσει κάποιες δραστηριότητες. Τις χρησιμοποιεί επίσης για ανάλυση αγοράς. Είναι πιθανόν να δώσει πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από το e-diatrofi σε τρίτα μέρη, με συγκεντρωτική μορφή και αφού αφαιρεθούν πληροφορίες ταυτότητας των χρηστών. Για παράδειγμα, μπορούμε να δώσουμε σε κάποιο συνεργάτη μας το ποσοστό των μελών του e-diatrofi που είναι άνδρες. Όταν το e-diatrofi συγκεντρώνει πληροφορίες υγείας που του έχουν δοθεί, τις εξάγει από πολλές ατομικές καταγραφές και αφαιρεί από αυτές κάθε δεδομένο που μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητα κάποιου χρήστη. Κάθε τρίτο μέρος που λαμβάνει τα συγκεντρωτικά δεδομένα πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα επιχειρήσει να εντοπίσει την ταυτότητα του χρήστη ο οποίος προμήθευσε τις πληροφορίες. Ανάλογα με τη συμφωνία του e-diatrofi με το τρίτο μέρος, μπορεί η πληροφορία να πωληθεί στο τρίτο μέρος ή να δοθεί δωρεάν.

Το e-diatrofi είναι πιθανόν να προσανατολίσει την εμπορική του δραστηριότητα ή τη διαφήμιση σε σχέση με τις πληροφορίες που έχει συλλέξει για σας. Για παράδειγμα, αν γνωρίζουμε ότι ο χρήστης είναι θηλυκού γένους, μπορεί να λάβει διαφήμιση σχετιζόμενη με γυναίκες, ή αν γνωρίζουμε ότι ένας χρήστης είναι ιατρός που ασχολείται με τον διαβήτη πιθανώς να λάβει κάποια ενημέρωση σχετιζόμενη με τη θεραπεία του διαβήτη. Βεβαίως σε κάθε περίπτωση, ο διαφημιστής δεν θα έχει πρόσβαση σε κάποια προσωπική πληροφορία για σας.

Προσωπικά δεδομένα was last modified: by